Sony Xperia X - Зареждане на устройството

background image

Зареждане на устройството

Винаги използвайте оригинално зарядно устройство на Sony и USB кабел, предназначени
за вашия конкретен модел Xperia™. Други зарядни устройства и кабели може да увеличат
времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори да повредят устройството ви.
Уверете се, че всички USB портове и съединители са напълно сухи, преди да поставите
USB кабела.

Зарядно устройство за стена зарежда устройството ви по-бързо, отколкото чрез компютър.
Можете да използвате устройството, докато то се зарежда.
Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 30 минути, за да реагира на
зареждането. През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва икона за
зареждане. Също така имайте предвид, че на една напълно изтощена батерия може да й отнеме
до 4 часа, за да се зареди напълно.

Вашето устройство разполага с вградена, презареждаема батерия, която може да бъде
заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. В никакъв случай не се
опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до
повреда и да се анулира гаранцията ви.

Зареждане на устройството

1

Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2

Включете единия край на USB кабела в зарядното устройство (или в USB порта на
компютър).

3

Включете другия край на кабела в micro USB порта на устройството с обърнат нагоре
символ USB. Известяващият индикатор се включва, когато зареждането започне.

4

Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го
издърпате право навън. Уверете се, че не прегъвате съединителя.

Използвайте единствено зарядното устройство, предоставено с вашето устройство, или
друго зарядно устройство на Sony, предназначено за зареждане на вашето устройство.

Ако батерията е напълно изтощена, може да минат няколко минути, преди да се включи
индикаторът за известия и да се покаже иконата за зареждане .

37

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Състояние на светлинния индикатор за батерията

Зелено

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е над 90%

Оранжево

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 90%

Червено

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 15%