Sony Xperia X - Поддръжка с помощта на компютър

background image

Поддръжка с помощта на компютър

Xperia™ Companion

Xperia ™ Companion е софтуерна услуга, която предоставя колекция от инструменти и
приложения, които можете да използвате, когато свържете устройството си към компютър. С
Xperia™ Companion можете:

Да актуализирате или поправяте софтуера на устройството.

Да прехвърляте съдържанието си от вашето старо устройство с помощта на Xperia™ Transfer.

Да създавате резервни копия и да възстановявате съдържанието на компютъра.

Да синхронизирате мултимедийно съдържание – снимки, видеоклипове, музика и списъци за
изпълнение, между вашето устройство и компютър.

Да преглеждате файлове на вашето устройство.
За да използвате Xperia™ Companion ви е необходим свързан с интернет компютър с една от
следните операционни системи:

Microsoft

®

Windows

®

7 или по-нова версия

Mac OS

®

X 10.11 или по-нова версия

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Научете повече и изтеглете Xperia™ Companion за Windows на адрес
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ или Xperia™ Companion за Mac на адрес
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Управление на файлове с помощта на компютър

Използвайте връзка чрез USB кабел между компютър с Windows

®

и устройството си за

прехвърляне и управление на файлове.
След като двете устройства са свързани, можете да изберете дали искате да заредите
устройството си, да прехвърлите файлове, или да го използвате като MIDI вход. Вашият компютър
може да открие вашето устройство, когато изберете режима на връзка Прехвърляне на
файлове
. Режимът на връзка по подразбиране е зададен на Зареждане на това
устройство
.
С Xperia™ Companion можете да осъществявате достъп до системата от файлове на вашата
устройство. Ако нямате инсталирано Xperia™ Companion, ще бъдете подканени да го инсталирате
при свързване на вашето устройство с компютъра.

Винаги използвайте USB кабела, предназначен за вашия модел Xperia™, и се уверете, че
е напълно сух.

Режим за USB връзка

Може да използвате режима за връзка Прехвърляне на файлове за управление на
файлове и актуализиране на софтуера на устройството. Този USB режим се използва на компютри
с Microsoft

®

Windows

®

. Зареждането е разрешено по подразбиране.

С помощта на режим Използване на устройството като MIDI вашето устройство може
да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.

Промяна на режима на USB връзка

1

Свържете USB съединител към устройството си.

2

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете Зареждане на това
устройство
.

3

Натиснете Прехвърляне на файлове или Използване на устройството
като MIDI
по ваше желание.