Sony Xperia X - Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание

background image

Създаване на резервни копия и възстановяване на
съдържание

По принцип не трябва да записвате снимки, видеоклипове и друго лично съдържание единствено
на вътрешната памет на вашето устройство. Ако устройството ви бъде повредено, изгубено или
откраднато, може да бъде невъзможно да възстановите данните, съхранявани на неговата
вътрешна памет. Препоръчително е да използвате софтуера Xperia™ Companion, за да направите
резервни копия, които съхраняват вашите данни безопасно на външно устройство. Този метод е
особено препоръчителен, ако актуализирате софтуера на устройството до по-нова версия на
Android.
Преди да извършите възстановяване на фабричните настройки, е препоръчително да използвате
приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Xperia™. С това приложение
можете да създавате резервно копие на данни в онлайн акаунт, SD карта или външно USB
устройство за съхранение, което сте свързали към вашето устройство чрез адаптер за USB хост:
С помощта на приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Google можете
да създавате резервни копия на данни в сървър на Google.

Създаване на резервни копия на данни на компютър

Използвайте софтуера Xperia™ Companion за създаване на резервни копия на данни от вашето
устройство в PC компютър или Apple

®

Mac

®

. Можете да създавате резервни копия на следните

видове данни:

Регистри на обажданията

Текстови съобщения

Календар

Настройки

Мултимедийни файлове като музика и видеоклипове

Снимки и изображения

44

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на резервно копие на вашите данни с помощта на компютър

1

Отключете екрана на вашето устройство и го свържете към компютъра, като използвате
USB кабел.

2

Отворете софтуера Xperia™ Companion на вашия компютър, ако не е стартиран
автоматично. След известно време компютърът ще открие устройството ви. Уверете се, че
ще изберете режима Прехвърляне на файлове на вашето устройство.

3

Щракнете върху Архивиране в основния екран на Xperia™ Companion.

4

Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете резервно копие на данните от вашето
устройство.

Ако нямате инсталирано Xperia™ Companion, ще бъдете подканени да го инсталирате при
свързване на вашето устройство с компютъра.

Възстановяване на вашите данни с помощта на компютър

1

Отключете екрана на вашето устройство и го свържете към компютъра, като използвате
USB кабел.

2

Отворете софтуера Xperia™ Companion на вашия компютър, ако не е стартиран
автоматично. След известно време компютърът ще открие устройството ви. Уверете се, че
ще изберете режима Прехвърляне на файлове на вашето устройство.

3

Щракнете върху Възстанови в основния екран на Xperia™ Companion.

4

Изберете файла с резервното копие от записите с резервни копия, след това щракнете
върху Напред, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите
данните на вашето устройство.

Ако нямате инсталирано Xperia™ Companion, ще бъдете подканени да го инсталирате при
свързване на вашето устройство с компютъра.

Създаване на резервни копия на данни с приложението за
създаване на резервни копия и възстановяване

С помощта на приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Xperia™
можете да направите онлайн или локално резервно копие на данните. Можете да създадете
резервно копие ръчно или да включите функцията за автоматично създаване на резервно копие за
периодично записване на данните.
Преди да извършите възстановяване на фабричните настройки, е препоръчително да използвате
приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Xperia™. С това приложение
можете да създавате резервно копие в онлайн акаунт, SD карта или външно USB устройство за
съхранение, което сте свързали към вашето устройство чрез адаптер за USB хост, на следните
видове данни:

Контакти

Разговори

Регистър на обажданията

Календар

Имейл акаунти

Wi-Fi акаунти

Настройки на устройството

Приложения

Оформление на началния екран на Xperia™

45

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на резервно копие на съдържание в онлайн акаунт на услугата Xperia
архивиране и възстановяване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

За да разрешите функцията за автоматично създаване на резервни копия, натиснете Авт.
създ. рез. копие
и след това натиснете превключвателя за включване и изключване.

4

За да разрешите функцията за ръчно създаване на резервни копия, натиснете Още >
Ръчно създ. рез. копие.

5

Ако функцията за автоматично създаване на резервни копия е разрешена, в Избор на
място за съхранение
натиснете Онлайн акаунт.

6

При подкана прочетете свързаните правила и в случай че сте съгласни, натиснете
Съгласен съм и следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в своя акаунт в
Google™.

7

Ако функцията за ръчно създаване на резервни копия е разрешена, в Къде да се
съхраняват файловете
натиснете Избор на място за съхранение >
Онлайн акаунт.

8

Изберете данните, на които искате да създадете резервни копия.

9

Ако функцията за ръчно създаване на резервни копия е разрешена, натиснете Резервно
копие
.

Настройка на функцията за автоматично създаване на резервни копия

1

Ако създавате резервно копие на съдържание в USB устройство за съхранение, уверете
се, че устройството за съхранение е свързано към вашето устройство чрез адаптер за USB
хост. Ако създавате резервни копия в SD карта, уверете се, че SD картата е поставена
правилно в устройството. Ако създавате резервно копие на съдържание в онлайн акаунт,
уверете се, че сте влезли в своя профил в Google™.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

4

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете Авт. създ.
рез. копие
.

5

За да разрешите функцията за автоматично създаване на резервни копия, натиснете
превключвателя за включване и изключване.

6

Изберете къде да се записват резервни копия на файловете.

7

Ако желаете, изберете честотата на създаване на резервни копия, времето за създаване
на резервни копия и данните за създаване на резервни копия. В противен случай
създаването на резервни копия се извършва според настройките по подразбиране.

8

За да запишете настройките, натиснете .

Ръчно създаване на резервни копия на съдържание

1

Ако създавате резервно копие на съдържание в USB устройство за съхранение, уверете
се, че устройството за съхранение е свързано към вашето устройство чрез адаптер за USB
хост. Ако създавате резервни копия върху SD карта, уверете се, че SD картата е поставена
правилно в устройството. Ако създавате резервно копие на съдържание в онлайн акаунт,
уверете се, че сте влезли в своя профил в Google™.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

4

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете Още.

5

Натиснете Ръчно създ. рез. копие, след което изберете мястото на запис на
резервното копие и данни, на които искате да създадете резервни копия.

6

Натиснете Резервно копие.

7

Когато се създадат резервни копия на данните, натиснете Готово.

Редактиране на файл с резервно копие

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете Още.

4

Натиснете Редакт. на резер. копие, след което изберете източник на резервно копие
и типовете данни, които искате да изтриете.

5

Натиснете Изтрий данните.

6

За потвърждение натиснете ОК.

7

След изтриването на данните натиснете Готово.

46

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Възстановяване на резервно копие на съдържание

1

Ако възстановявате съдържание от USB устройство за съхранение, уверете се, че
устройството за съхранение е свързано към вашето устройство с адаптера за USB хост.
Ако възстановявате съдържание от SD карта, уверете се, че SD картата е поставена
правилно във вашето устройство. Ако възстановявате съдържание от услугата „Създаване
на резервни копия и възстановяване“ на Xperia, уверете се, че сте влезли в своя профил в
Google™.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

4

В Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете
Възстановяване на данни, след което изберете източник за възстановяване и
данните, които искате да възстановите.

5

Натиснете Възстановяване на данни.

6

След като съдържанието е възстановено, натиснете Готово.

Не забравяйте, че всички промени на данните и настройките, които направите след
създаване на резервно копие (като нови приложения, които инсталирате), ще бъдат
изтрити при следваща процедурата по възстановяване.

Създаване на резервни копия на данни с приложението за
създаване на резервни копия и възстановяване на Google

С помощта на приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Google можете
да създавате резервни копия на данни в сървър на Google. Можете също така да включите
автоматичната функция за възстановяване на данни и настройки на приложения, когато
преинсталирате дадено приложение.
С това приложение можете да създавате резервни копия на следните видове данни:

Приложения

Показалци

Wi-Fi мрежи

Други настройки

Създаване на резервно копие на данни в акаунт в Google™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

В Резервни копия и възстановяване на Google™ натиснете Създаване на
резервно копие на данните
и след това натиснете плъзгача.

Разрешаване или забраняване на автоматичното възстановяване след
преинсталиране на приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

В Резервни копия и възстановяване на Google™ натиснете плъзгача
Автомат. възстановяване.

47

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.