Sony Xperia X - Управление на батерията и захранването

background image

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея,
проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции. Енергоспестяващите
функции във фонов режим се активират по подразбиране, за да ви помогнат да намалите
консумацията на батерията, и са налични допълнителни енергоспестяващи режими, за да ви
помогнат да намалите допълнително консумацията на батерията, когато е нужно.
Енергоспестяващите функции намаляват приоритета за определени неважни функции на
устройството, като например по-високо ниво на производителност на изображенията, мрежови
дейности, като услуги за местоположение, синхронизиране на приложения и Wi-Fi сканиране във
фонов режим. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите в менюто за
оптимизиране на батерията. Телефонните разговори и SMS не са засегнати.

Актуализациите на системата могат да променят наличните енергоспестяващи функции
на вашето устройство.

Преглед на съвети за консумацията на батерията, изчисленото време и пестене
на захранване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Батерия. Появява се общ изглед, показващ данни
за процент на заряда на батерията и за оставащото време на работа.

3

Натиснете ПОК. НА ИЗПОЛ. НА БАТЕРИЯТА, за да прегледате списъка с функции
и услуги, които са изразходвали батерията от последното зареждане. Натиснете върху
елемент, за да получите информация как да намалите консумацията му на батерия.

Преглеждане на консумацията на батерията за приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под Използване
на батерията
.

Съвети за общо използване за подобряване на производителността на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

38

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Намалете нивото на яркост на екрана, вижте Настройки на екрана на страницата 61.

Изключвайте Bluetooth®, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не се нуждаете от
тези функции.

Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво
на мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични
мрежи, а това консумира енергия.

Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за
вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като вашето устройство
трябва да предава с по-висока изходна мощност, вижте Wi-Fi на страницата 50.

Променете настройките за синхронизиране за вашия имейл, календар или контакти, вижте
Синхронизиране с онлайн акаунти на страницата 57.

Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте
предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези
приложения.

Променете нивото на известяване за приложение, вижте Известия на страницата 30.

Изключете разрешението за споделяне на местоположение за приложение,
вижтеНастройки на приложения на страницата 63.

Деинсталирайте приложенията, които не използвате, вижте Екран с приложения на
страницата 26.

Използвайте оригинално устройство „свободни ръце“ на Sony, за да слушате музика.
Устройствата „свободни ръце“ консумират по-малко батерия, отколкото
високоговорителите на устройството.

Рестартирайте устройството си от време на време.

Добавяне на изключения към функциите за пестене на енергия за приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Батерия.

3

Натиснете и изберете Оптимизиране на батерията. Ще видите списък с
приложения, които не са оптимизирани.

4

За да добавите или премахнете приложение от списъка, натиснете ПРИЛОЖЕНИЯ и
изберете или премахнете избора от приложение от списъка, за да редактирате
настройките му за оптимизиране.

5

Списъкът от приложения, които не са оптимизирани, ще се актуализира съгласно
настройките ви.

Не можете да изключите оптимизирането на приложения от режим Ultra STAMINA.

Можете също да конфигурирате Оптимизиране на батерията от Настройки >
Приложения > > Специален достъп.

Режим STAMINA

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или забранени различни функции, за да
се намали консумацията на батерията. Те включват рендиране на производителността,
анимацията и яркостта на екрана, подобряване на изображенията, синхронизиране на данни на
приложенията във фонов режим, вибрация (освен за входящи обаждания), поточно предаване и
GPS (докато екранът е изключен). се появява в лентата на състоянието.

Ако споделяте устройство с няколко потребители, може да се наложи да влезете като
собственик, тоест основния потребител, за да активирате или деактивирате даден
режима STAMINA.

Активиране или деактивиране на режим STAMINA

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Батерия.

3

Натиснете Режим STAMINA и натиснете плъзгача за разрешаване или забраняване на
функцията. Когато режимът STAMINA е активиран, можете да изберете допълнителни
опции, като например можете да регулирате процентите на автоматично стартиране
според вашите предпочитания.

Можете да зададете като изключения приложения, за да се предотврати оптимизирането
им от режим STAMINA в менюто за оптимизиране на батерията.

39

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Режим Ultra STAMINA

Времето на вашата батерия е значително удължено, но наличните приложения са ограничени, а
мобилните данни и Wi-Fi са забранени. Обажданията и изпращането на SMS все още са налични.
Началният екран е променен и се появява в лентата на състоянието.

Ако споделяте устройство с няколко потребители, може да се наложи да влезете като
собственик, тоест основния потребител, за да активирате или деактивирате даден
режима Ultra STAMINA.

Активиране на режим Ultra STAMINA

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Батерия.

3

Натиснете Режим Ultra STAMINA, след което натиснете АКТИВИРАНЕ.

4

Потвърдете за активиране.

Не можете да изключите оптимизирането на приложения от режим Ultra STAMINA.

Деактивиране на режим Ultra STAMINA

1

За достъп до панела с известия плъзнете лентата на състоянието надолу.

2

Натиснете Деактивиране на режима Ultra STAMINA.

3

Натиснете OK.

Деактивирането на режим Ultra STAMINA ще рестартира вашето устройство.