Sony Xperia X - Автоматично отключване на вашето устройство

background image

Автоматично отключване на вашето устройство

Функцията за интелигентно заключване може да не се предлага на всеки пазар, страна
или регион.

Функцията за интелигентно заключване прави по-лесно отключването на устройството, като ви
позволява да зададете автоматично отключване в конкретни ситуации. Можете да държите
устройството си отключено, например когато е свързано с Bluetooth® устройство или когато го
носите със себе си.
Можете да настроите интелигентното заключване да държи устройството ви отключено чрез
следните настройки:

Надеждно лице: Отключете телефона си само с поглед.

Надежден глас: Задайте разпознаване на глас за търсене във всеки екран.

Надеждни устройства: Дръжте устройството си отключено, когато е свързано надеждно
Bluetooth® или NFC устройство.

Надеждни места: Дръжте устройството си отключено, когато сте на доверено
местоположение.

Засичане по тялото: Дръжте устройството си отключено, когато го носите със себе си.

14

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Трябва ръчно да отключите устройството си, когато не го използвате за 4 часа и след като го
рестартирате.

Функцията за интелигентно заключване е разработена от Google™ и конкретните
функционалности може да се променят с времето вследствие на актуализации от
Google™.

Активиране на интелигентното заключване

1

Настройте схема, ПИН или парола за заключване на екрана, ако все още не сте го
направили.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита > Trust
agents
.

4

Натиснете плъзгача за Интелигентно заключване (Google) за разрешаване на
функцията.

5

Натиснете разположената до Trust agents стрелка, сочеща назад.

6

Намерете и натиснете Интелигентно заключване.

7

Въведете своята схема, ПИН или парола. Необходимо е да въвеждате тези
идентификационни данни всеки път когато искате да промените настройките за
интелигентно заключване.

8

Изберете тип интелигентно заключване.

Настройка на надеждно лице

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надеждно лице.

3

Натиснете НАСТРОЙКА > СЛЕДВАЩ, следвайте инструкциите на устройството.

Настройка на надежден глас

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надежден глас.

Поддържане на устройството отключено, докато го носите

С помощта на функцията за засичане по тялото може да държите устройството си отключено,
докато го носите в ръце, джоб или чанта. Акселерометърът на устройството държи устройството
ви отключено, докато отчита, че го носите със себе си. Устройството се заключва, когато
акселерометърът отчете, че устройството е поставено някъде.
Когато използвате функцията за засичане по тялото, е нужно да сте наясно със следните типове
поведение:

Всеки път, когато оставите устройството си настрана и то усети, че вече не е носено, се заключва
автоматично.

Може да отнеме до една минута, преди устройството да се заключи.

След като се качите в кола, автобус, влак или друго наземно превозно средство, на вашето
устройство може да са необходими от 5 до 10 минути, преди да се заключи.

Обърнете внимание, че когато се качите на самолет или лодка (или друго превозно средство,
което не се движи по земя), вашето устройство може да не се заключи автоматично, така че се
уверете, че сте го заключили ръчно, ако е необходимо.

Когато отново вземете устройството си в ръце или когато слезете от превозното средство, просто
отключете устройството веднъж и след това то ще остане отключено за толкова време, за колкото
е в контакт с тялото ви.

Функцията за засичане по тялото не може да различи към чие тяло е свързано
устройството. Ако дадете устройството си на друг, докато то е отключено от функцията за
засичане по тялото, устройството ви може да остане отключено за другия потребител.
Имайте предвид, че засичане по тялото е защитна функция, която е по-несигурна от
използването на схема, ПИН код или парола.

15

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване или забраняване на засичане по тялото

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Засичане по тялото.

3

Натиснете плъзгача за разрешаване на функцията, след което натиснете Продължи. За
забраняване на функцията натиснете плъзгача до Включване.

Свързване с надеждни Bluetooth® устройства

Можете да посочите свързано Bluetooth® устройство като „надеждно“ и да оставите вашето
устройство Xperia™ отключено, докато е свързано към него. По този начин, ако имате Bluetooth®
устройства, към които се свързвате редовно, напр. високоговорител в кола или система за
домашно кино, Bluetooth® часовник или система за проследяване на фитнес резултати, можете да
ги добавите като надеждни устройства и да си спестите време като прескочите допълнителната
защита на заключения екран. Тази функция е подходяща, ако обикновено сте на сравнително
сигурно място, когато използвате съответните устройства. В някои случаи все пак може да се
наложи да отключите ръчно устройството, за да може дадено надеждно устройство да бъде
свързано.

Не е препоръчително да добавяте устройства, които са постоянно свързани с вашето
устройство като надеждни, напр. Bluetooth® клавиатури или протектори.

Веднага щом дадено надеждно Bluetooth® устройство бъде изключено или остане извън
обхват, екранът ви се заключва и е необходимо да въведете ПИН, схема или парола, за
да го отключите.

Премахване на надеждно Bluetooth® устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надеждни устройства.

3

Натиснете върху устройството, което искате да премахнете.

4

Натиснете Премахване на надеждно устройство.

Добавяне на надеждно устройство с NFC

1

Уверете се, че устройството ви е сдвоено и свързано с Bluetooth® устройството, което
искате да добавите като надеждно устройство.

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване.

3

В менюто за интелигентно заключване натиснете Надеждни устройства >
Добавяне на надеждно устройствоNFC.

4

Следвайте инструкциите на екрана.

Гарантиране на вашата сигурност при използване на надеждни
устройства

Различните Bluetooth® устройства поддържат различни Bluetooth® стандарти и възможности за
сигурност. Възможно е някой да държи вашето Xperia™ устройство отключено, като имитира
Bluetooth® връзка, дори и надеждното ви устройство вече да не е наблизо. Устройството ви не
винаги може да определи дали връзката е защитена срещу нечии опити за имитиране.
Когато устройството ви не може да определи дали използвате защитена връзка, ще получите
известие на вашето устройство Xperia™, като е възможно да се наложи да го отключите ръчно,
преди надеждното устройство да го задържи отключено.

Обхватът на Bluetooth® възможността за свързване може да варира в зависимост от
фактори като модел на вашето устройство, свързаното Bluetooth® устройство и околната
среда. В зависимост от тези фактори Bluetooth® връзките могат да работят на
разстояние от до 100 метра.

Свързване към надеждни места

Когато функцията за надеждни места е настроена, защитният механизъм за заключване на екрана
на вашето Xperia™ устройство се деактивира, когато се намирате в надеждно местоположение. За

16

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

да работи тази функция, е необходимо да имате интернет връзка (препоръчително чрез Wi-Fi) и
да разрешите на устройството ви да използва настоящото ви местоположение.
За да настроите надеждните места, първо се уверете, че вашето устройство е с активиран режим
за местоположение с висока точност или режим за местоположение при пестене на батерията,
преди да добавите домашни или други местоположения.

Точните размери на дадено надеждно местоположение са приблизителни и може да се
простират извън стените на дома ви или други зони, които сте добавили като надеждни
местоположения. Тази функция може да държи устройството ви отключено в радиус от до
80 метра. Също така имайте предвид, че сигналите за местоположение могат да бъдат
имитирани или манипулирани. Възможно е някой със специализирано оборудване да
отключи устройството ви.

Добавяне на домашно местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите услугите за местоположение.

3

Натиснете Режим, след което изберете Висока точност или Пестене на
батерията
режим на местоположение.

4

На Начален екран натиснете .

5

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване >Надеждни места > Начало.

6

За да въведете желаното местоположение, натиснете иконата с лупа и въведете адрес.
Устройството ви търси въведеното местоположение. Натиснете Включете това
местоположение
.

Редактиране на домашно местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите услугите за местоположение.

3

Натиснете Режим, след което изберете Висока точност или Пестене на
батерията
режим на местоположение.

4

На Начален екран натиснете .

5

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надеждни места.

6

Изберете вашето домашно местоположение.

7

Натиснете Редактиране.

8

В лентата за търсене въведете местоположението, което искате да използвате за домашно
местоположение.

Ако други жилища споделят вашия адрес на улицата, можете да добавите реалното
местоположение на дома ви в жилищния комплекс като персонализирано място.

Премахване на домашно местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите услугите за местоположение.

3

Натиснете Режим, след което изберете настройката на режим на местоположение
Висока точност или Пестене на батерията.

4

На Начален екран натиснете .

5

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване >Надеждни места > Начало.

6

Натиснете Редактиране > .

Използване на персонализирани местоположения

Можете да добавите всяко местоположение като надеждно, персонализирано място, където
устройството ви може да остане отключено.

17

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на персонализирано място

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите услугите за местоположение.

3

Натиснете Режим, след което изберете Висока точност или Пестене на
батерията
режим на местоположение.

4

На Начален екран натиснете .

5

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надеждни места.

6

Натиснете Добавяне на доверено място.

7

За да използвате своето настоящо местоположение като надеждно, персонализирано
място, натиснете Изберете това местоположение.

8

Алтернативна възможност за въвеждане на друго местоположение е да натиснете иконата
с лупа и да въведете адрес. Устройството ви търси въведеното местоположение. За да
използвате предложения адрес, трябва да го натиснете.

9

За по-фина настройка на местоположението натиснете стрелката, сочеща назад, близо до
адреса, плъзнете кабърчето, обозначаващо местоположението, до желаното
местоположение, след което натиснете Изберете това местоположение.

Редактиране на персонализирано място

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите услугите за местоположение.

3

Натиснете Режим, след което изберете Висока точност или Пестене на
батерията
режим на местоположение.

4

На Начален екран натиснете .

5

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надеждни места.

6

Изберете мястото, което искате да редактирате.

7

Натиснете Редактиране на адрес.

8

За да въведете друго местоположение, натиснете иконата с лупа и да въведете адрес.
Устройството ви търси въведеното местоположение. За да използвате предложения адрес,
трябва да го натиснете.

9

За по-фина настройка на местоположението натиснете стрелката, сочеща назад, близо до
адреса, след което плъзнете кабърчето, обозначаващо местоположението, до желаното
местоположение, след което натиснете Изберете това местоположение.

Премахване на персонализирано място

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
плъзгача, за да разрешите услугите за местоположение.

3

Натиснете Режим, след което изберете Висока точност или Пестене на
батерията
режим на местоположение.

4

На Начален екран натиснете .

5

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Интелигентно заключване > Надеждни места.

6

Изберете мястото, което искате да премахнете.

7

Натиснете Изтриване.