Sony Xperia X - Диспечер на пръстови отпечатъци

background image

Диспечер на пръстови отпечатъци

Функционалността за пръстови отпечатъци не е налична на пазара в САЩ.

Диспечерът на пръстови отпечатъци регистрира информация за пръстовите отпечатъци, която
може да се използва като допълнителен метод на защита за отключване на вашето устройство
или удостоверяване на покупки. Имате право да регистрирате до 5 пръстови отпечатъка на
устройството си.

Преди да използвате сензора за пръстови отпечатъци, се уверете, че сензорът е чист и
върху него не се вижда влага.

13

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Регистриране на пръстов отпечатък за пръв път

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Диспечер на пръстови отпечатъци.

3

Ако е необходимо, потвърдете своята схема, ПИН или парола.

4

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите регистрирането на пръстовия
отпечатък.

При регистриране на пръстов отпечатък за първи път, вие също сте подканени да
настройте схема, ПИН или парола като резервно копие с цел защита, ако все още не сте
го направили.

Сензорът за пръстови отпечатъци е на клавиша за захранване, а не на екрана на вашето
устройство. Преди да използвате сензора за пръстови отпечатъци, се уверете, че
сензорът е чист и върху него не се вижда влага.

Регистриране на допълнителни пръстови отпечатъци

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Диспечер на пръстови отпечатъци.

3

Потвърдете своята схема, ПИН или парола.

4

Натиснете , след което следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на регистриран пръстов отпечатък

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Диспечер на пръстови отпечатъци.

3

Натиснете регистрирания пръстов отпечатък, след което докоснете ИЗТРИВАНЕ >
ИЗТРИВАНЕ.

Преименуване на регистриран пръстов отпечатък

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита >
Диспечер на пръстови отпечатъци.

3

Натиснете регистриран пръстов отпечатък в списъка, след което въведете име на
пръстовия отпечатък.

4

Натиснете OK.