Sony Xperia X - Намиране на загубено устройство

background image

Намиране на загубено устройство

Ако имате профил в Google™, уеб услугата „Защита от my Xperia“ може да ви помогне да
намерите и защитите вашето устройство, в случай че го загубите. Ако сте активирали тази услуга
на устройството си, можете да:

Откриете вашето устройство върху карта.

Накарате устройството да издаде звуков сигнал дори когато е в режим „Не безпокойте“.

Заключите устройството дистанционно и да му зададете да показва данните ви за контакт на
всеки, който го намери.

Изчистите дистанционно вътрешните и външните памети на устройството като крайна мярка.

Ако сте изчистили вътрешната памет на устройството с помощта на уеб услугата „Защита
от my Xperia“, трябва да влезете в профила си в Google™, който преди това е бил
синхронизиран на това устройство, следващия път, когато включите устройството.

Услугата „Защита от my Xperia“ може да не е налична във всички страни или региони.

Активиране на услугата „Защита от my Xperia“

1

Уверете се, че разполагате с активна връзка за данни, и разрешете услугите за
местоположение на устройството си.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита > Защита
от my Xperia
> Активиране.

4

Поставете отметка в квадратчето, за да приемете правилата и условията за използване на
услугата, след което натиснете Приемам.

5

Ако бъдете подканени, влезте в профила си в Google™ или си създайте нов, ако все още
нямате такъв.

6

За да се уверите, че услугата „Защита от my Xperia“ може да намери вашето устройство,
посетете myxperia.sonymobile.com и влезте със същия профил в Google™, който
използвате на вашето устройство.

Ако споделяте устройство с няколко потребители, имайте предвид, че услугата Protection
by my Xperia е налична само за потребителя, който е влязъл като собственик.

Откриване на загубено устройство чрез администратора на
устройства с Android™

Google™ предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена „Администратор на
устройства с Android™“ Можете да я използвате заедно със или като алтернатива на услугата
„Защита от my Xperia“. Ако загубите устройството си, можете да използвате администратора на
устройства с Android™, за да:

намерите и покажете къде се намира устройството ви;

да прозвъните или заключите устройството си, да изтриете всичко на него или да добавите
телефонен номер към заключения екран;
За допълнителна информация за администратора на устройства с Android™ отидете на
www.support.google.com.

Администраторът на устройства с Android™ не работи, ако вашето устройство е
изключено или няма връзка с интернет. Услугата „Администратор на устройства с
Android™“ може да не е налична във всички държави или региони.

20

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на администратор на устройства с Android™

1

Ако споделяте устройство с няколко потребители, уверете се, че сте влезли като
собственик.

2

Уверете се, че имате активна връзка за данни и че са активирани услугите за
местоположение.

3

На Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Google > Защита.

5

Натиснете плъзгачите до Дистанционно установяване на местоположението
на това устройство
и Разрешаване на дистанционно заключване и
изтриване
, за да разрешите двете функции.

6

Ако бъдете подканени, съгласете се с правилата и условията, като натиснете
Активиране на този администратор на устройството.

7

За да проверите дали администраторът на устройства с Android™ може намери вашето
устройство, след като сте активирали услугата, отидете на www.android.com/devicemanager
и влезте, като използвате профила си в Google™.

Също така можете да активирате „Администратор на устройства с Android™“ от
Заключване на екран и защита под „Администратори на устройства“.

21

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.