Sony Xperia X - Намиране на идентификационния номер на устройството

background image

Намиране на идентификационния номер на устройството

Вашето устройство разполага с уникален идентификационен номер. Този номер се нарича IMEI
(международен номер за идентификация на мобилно оборудване). Съхранявайте копие на този
номер. Например може да имате нужда от него, за да получите достъп до услугата за поддръжка
Xperia™ Care, за да регистрирате устройството. Също така, ако устройство бъде откраднато,
някои мобилни оператори могат да използват този номер, за да спрат достъпа на устройството ви
до мрежата във вашата държава или регион.

Преглед на IMEI номера на пластината с етикети

1

Отворете капачето на слотовете за nano SIM картата и картата с памет.

2

Премахнете поставката на SIM картата/картата с памет. Поставете нокътя на пръста си
или друг обект с дълъг, тънък връх под края на лентата с етикета, след което плъзнете
навън лентата. IMEI номерът е изписан на лентата.

Може също така да видите IMEI номера, като отворите програмата за телефонни
набирания на устройството и въведете

*#06#

.

Преглед на IMEI номера чрез настройките на устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Състояние >
Информация за IMEI.

19

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.