Sony Xperia X - Прехвърляне на видеосъдържание на устройството

background image

Прехвърляне на видеосъдържание на устройството

Преди да започнете да използвате приложението „Видео“, е добре да прехвърлите филми,
телевизионни предавания и друго видеосъдържание в устройството си от други устройства, като
например компютър. Има няколко начина за прехвърляне на съдържание:

Само за Windows

®

: Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел и плъзнете и пуснете

видеофайловете директно чрез използване на файловия диспечер на компютъра. Вижте
Управление на файлове с помощта на компютър на страницата 42.

Ако имате персонален компютър или компютър Apple

®

Mac

®

, можете да използвате Xperia™

Companion, за да организирате съдържанието и да прехвърляте видеофайлове на вашето
устройство.