Sony Xperia X - Управление на видео съдържание

background image

Управление на видео съдържание

Преглед на информация за филми

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

2

Натиснете за отваряне на менюто на началния екран, след което натиснете Мобилно
устройство
.

3

Преглеждайте различните категории и намерете желания видеоклип.

4

Натиснете миниатюрата на видеото.

Изтриване на видеоклип

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

2

Натиснете за отваряне на менюто на началния екран, след което натиснете Мобилно
устройство
.

3

Преглеждайте различните категории и намерете желания видеоклип.

4

Натиснете миниатюрата на видеоклипа, след което натиснете .

5

За потвърждение натиснете отново Изтрий.

120

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.