Sony Xperia X - Редактиране на текст

background image

Редактиране на текст

Можете да избирате, изрязвате, копирате и поставяте текст, докато пишете. Можете да
осъществявате достъп до опциите за редактиране чрез двукратно докосване на въведения текст.
Опциите за редактиране се появяват в лента с приложения.

Лента за редактиране на текст

След избиране на текст с двойно натискане върху дума се появява лента за редактиране с
няколко налични инструмента:

Изрязване

Копиране

Поставяне

Споделяне

Избор на всички

Помощ

Опцията Поставяне се появява само когато сте записали текст в клипборда.

Избор на текст

1

Натиснете двукратно думата, за да я маркирате.

2

Можете да плъзгате разделите от двете страни на маркираната дума, за да изберете
повече текст.

Редактиране на текст

1

Натиснете двукратно дума, за да се появи лентата на приложенията.

2

Изберете текста, който искате да редактирате, след което използвайте лентата на
приложенията, за да направите желаните промени.

Използване на лупата

Докато въвеждате текст, докоснете и задръжте текстовото поле, за да се увеличи размерът
на текста, и поставете курсора на желаното място в текстовото поле.

72

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.