Sony Xperia X - Достъп чрез превключватели

background image

Достъп чрез превключватели

С „Достъп чрез превключватели“ можете да взаимодействате с вашето устройство Xperia™ чрез
един или повече превключватели. Превключвател е устройство, което се използва за изпращане
на сигнал с натискане на клавиш до вашето устройство с Android. Това може да е полезно за

138

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

потребители с ограничения на подвижността. За повече информация относно „Достъп чрез
превключватели“ вижте Настройки > Достъпност > Достъп чрез превключватели >
НАСТРОЙКИ > Помощ.

Разрешаване или забраняване на „Достъп чрез превключватели“

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност > Достъп чрез
превключватели
.

3

Натиснете плъзгача за разрешаване или забраняване на функцията, след което натиснете
OK.

139

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.