Sony Xperia X - Жест за увеличение

background image

Жест за увеличение

Жестът за увеличение ви позволява да увеличавате части от екрана, като натиснете зоната от
сензорния екран три пъти последователно.

Разрешаване или забраняване на жест за увеличаване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност > Жест за увеличение.

3

Натиснете плъзгача в Жест за увеличение.

Увеличение на дадена област и панорамен изглед на екрана

1

Уверете се, че Жест за увеличение е активиран.

2

За временно увеличаване на зоната, натиснете я три пъти.

3

Преместете зоната чрез изтеглянето й с два или повече пръста.

4

За излизане от режим на мащабиране натиснете зоната три пъти отново.

С определени приложения можете също така да увеличи или намали мащаба чрез
щипване върху зона.