Sony Xperia X - Корекция на цвета

background image

Корекция на цвета

Настройката за корекция на цвета регулира начина, по който се показват цветовете на екрана за
потребители с далтонизъм или такива, които по-трудно различават цветовете.

Разрешаване на корекция на цвета

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност > Корекция на цветове.

3

Натиснете плъзгача в Корекция на цветове.

4

Натиснете Режим на коригиране, след което изберете подходящата цветова
чувствителност.

Корекцията на цвета в момента е експериментална функция и може да повлияе на
работата на устройството.

137

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.