Sony Xperia X - Моноаудио

background image

Моноаудио

Настройката „Моноаудио“ кара и левият, и десният канал да работят едновременно, когато се
възпроизвежда звук. Използването на моно, а не на стереоизпълнение, е най-подходящият
вариант за определени видове загуба на слуха или поради съображения за сигурност, например
когато трябва да слушате обкръжаващата ви среда.

Разрешаване или забраняване на моноаудио

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност.

3

Натиснете плъзгача до Монозвук.