Sony Xperia X - Размер на дисплей

background image

Размер на дисплей

Можете да използвате настройката Екранен размер, за да увеличите или намалите всички
елементи на вашия екран, а не само текста.

Задаване на размер на дисплея

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност.

3

Натиснете Екранен размер и след това задайте желания размер на дисплея, като
натиснете върху скалата.