Sony Xperia X - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack представлява услуга за прочитане на екрана за потребители с проблеми със зрението.
TalkBack използва речева обратна връзка, за да опише всички събития или действия, които се
извършват от вашето устройство с Android. TalkBack описва потребителския интерфейс и изчита
наглас грешките в софтуера, известията и съобщенията.

Разрешаване на TalkBack

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Достъпност > TalkBack.

3

Натиснете плъзгача в TalkBack и след това натиснете OK.

За да промените предпочитанията си относно реч, обратна връзка и реакция при
докосване в TalkBack, натиснете Настройки, след което натиснете екрана два пъти.

TalkBack стартира обучение веднага щом разрешите функцията. За да излезете от
ръководството, натиснете , след което натиснете екрана двукратно.

Забраняване на TalkBack

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете което и да е място от екрана два
пъти.

2

Намерете и натиснете Настройки, след което натиснете което и да е място от екрана
два пъти.

3

Намерете и натиснете Достъпност, като плъзгате в списъка с два или повече пръста,
след което натиснете което и да е място от екрана два пъти.

4

Намерете и натиснете TalkBack, като плъзгате в списъка с два или повече пръста, след
което натиснете което и да е място от екрана два пъти.

5

Натиснете превключвателя за включване и изключване, след което натиснете което и да е
място от екрана два пъти.

6

Натиснете ОК, след което натиснете което и да е място от екрана два пъти.