Sony Xperia X - Екран с приложения

background image

Екран с приложения

Екранът с приложения, който се отваря от началния екран, съдържа предварително
инсталираните в устройството ви приложения, както и тези, които вие изтегляте.

Разглеждане на всички приложения в екрана с приложения

1

От началния екран натиснете .

2

Прелистете наляво или надясно в екрана с приложения.

Разрешаване или забраняване на списъци с препоръчвани приложения

При първото ви отиване на екрана на приложението ще се изведе опцията за позволяване или
забраняване на списъците с препоръчвани приложения. Можете също така да разрешите или
забраните тази функция по-късно, като следвате стъпките по-долу:

1

Докоснете и задръжте пръст върху произволна област на началния екран, докато
устройството започне да вибрира, след което натиснете .

2

Натиснете плъзгача за препоръки за приложения.

Отваряне на приложение от екрана с приложения

Когато екранът с приложения е отворен, прелистете наляво или надясно, за да намерите
приложението, след което натиснете приложението.

Търсене на приложение в екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете Търсене в приложенията или
просто плъзнете надолу в екрана с приложения или началния екран.

2

Въведете името на приложението, което искате да потърсите.

Подреждане на приложенията в екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете .

2

Натиснете Подреждане на приложен., след което изберете опция.

Добавяне на бърз клавиш за приложение в началния екран

1

От екрана с приложения докоснете и задръжте икона на приложение, докато устройството
започне да вибрира, след което плъзнете иконата към горната част на екрана. Ще се
отвори началният екран.

2

Плъзнете иконата до желаното местоположение върху началния екран, след което я
пуснете.

Преместване на приложение в екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете .

2

Уверете се, че опцията Собствен ред е избрана под Подреждане на приложен..

3

Докоснете и задръжте приложението, докато устройството започне да вибрира, след което
го плъзнете в новото местоположение.

Забраняване или деинсталиране на приложение от екрана с приложения

Забраняването на предварително инсталирано приложение изтрива всички данни, но
приложението може да бъде разрешено отново от Настройки > Приложения. Само
изтеглените приложения могат да се деинсталират напълно.

26

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Докоснете и задръжте върху която и да е област на екрана с приложения, докато
устройството не започне да вибрира. Всички приложения, които могат да бъдат
деинсталирани, са отбелязани с .

2

Натиснете съответното приложение, след това натиснете ДЕАКТИВИРАНЕ, ако
приложението е било предварително инсталирано на вашето устройство, или ОК, ако
приложението е било изтеглено и искате да го деинсталирате.