Sony Xperia X - Заключване и отключване на екрана

background image

Заключване и отключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът
потъмнява, за да се пести зарядът на батерията, и се заключва автоматично. Заключването
предотвратява изпълнението на нежелани операции на чувствителния на допир екран тогава,
когато не го използвате. При закупуването на устройството ви, вече е настроено базово
заключване на екрана чрез плъзгане. Това означава, че трябва да плъзнете бързо наляво или
нагоре по екрана, за да го отключите. По-късно можете да промените настройките за защита и да
добавите други видове заключвания. Вижте Заключване на екрана на страница 11.

23

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на екрана

Натиснете за кратко клавиша за захранване .

Заключване на екрана

1

Когато екранът е активен, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

Като алтернатива натиснете два пъти върху празната зона на началния екран. За да
разрешите тази функция, докоснете и задръжте пръст върху произволна област на
началния екран, докато устройството започне да вибрира, след което натиснете и
натиснете плъзгача до „Двукратно натискане за заспиване“.