Sony Xperia X - Заснемане на екрана (скрийншот)

background image

Заснемане на екрана (скрийншот)

Можете да заснемате статични изображения на който и да е екран на устройството си
(скрийншот). Снимките на екрана автоматично се записват в "Албум".

Заснемане на екрана

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранването, докато се появи изскачащ прозорец.

2

Натиснете .

Можете да заснемете екрана и чрез едновременно натискане на клавиша за
захранването и бутона за намаляване на звука. След заснемането на екрана можете да
освободите бутоните.

Показване на екранна снимка

Двукратно натиснете лентата на състоянието за показване на панела с известия, а след
това натиснете екранната снимка, която искате да видите.

Можете също да видите вашите екранни снимки в приложението „Албум“.