Sony Xperia X - Навигиране на приложения

background image

Навигиране на приложения

Можете да навигирате между приложенията чрез навигационните клавиши и прозореца на
последно използваните приложения, който ви позволява да превключвате лесно между всички
последно използвани приложения. Навигационните клавиши са клавишът „Назад“, бутонът за
начален екран и клавишът за скорошни приложения. Също така можете да отворите две
приложения едновременно на екрана чрез режима на разделен екран, ако приложението
поддържа функцията за множество прозорци. Някои приложения се затварят при натискане на
бутона за начален екран за излизане, докато други се спират временно или продължават да се
изпълняват във фонов режим. Ако дадено приложение е поставено на пауза или се изпълнява във
фонов режим, можете да продължите оттам, докъдето сте стигнали, при следващото отваряне на
приложението.

Общ преглед на навигирането в приложенията

1

Изчистване на всички – затваряне на всички последно използвани приложения

2

Прозорец на наскоро използваните приложения – отваряне на наскоро използвано приложение

3

Клавиш за скорошни приложения – отваряне на прозореца на наскоро използваните приложения и на лентата с
предпочитани

4

Бутон за начален екран – излизане от приложение и връщане към началния екран

5

Клавиш „Назад“ – връщане към предходния екран в рамките на приложение или затваряне на приложението

Отваряне на прозореца за наскоро използвани приложения

Натиснете .

Бързо превключване от едно наскоро използвано приложение към друго

Бързо натиснете два пъти.

Затваряне на всички последно използвани приложения

Натиснете , след което натиснете ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ.

Отваряне на меню в приложение

Докато използвате приложението, натиснете .

Не всички приложения имат меню.

27

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Режим на разделен екран

Режимът на разделен екран ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако
искате да видите едновременно вашите входящи имейли и уеб браузър.

1 Приложение 1 в горния прозорец

2 Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци

3 Приложение 2 в долния прозорец

4 Клавиш за разделен екран – избиране на наскоро използвано приложение

5 Бутон за начален екран – връщане към началния екран

6 Клавиш „Назад“ – връщане към предходния екран в рамките на приложение или затваряне на приложението

Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Използване на режим на разделен екран

1

Уверете се, че двете приложения, които искате да използвате в режим на разделен екран,
са отворени и се изпълняват във фонов режим.

2

Натиснете и задръжте , след което желаното приложение ще бъде поставено в горната
част на екрана.

3

В долната част на екрана натиснете второто желано приложение.

4

В портретна ориентация плъзнете черната лента в центъра нагоре или надолу, за да
преоразмерите прозорците.

5

За да излезете от режим на разделен екран, натиснете и задръжте .