Sony Xperia X - Фон и теми

background image

Фон и теми

Можете да персонализирате началния екран според собствените си предпочитания с помощта на
фонове и теми.

Промяна на фона на началния екран

1

Докоснете и задръжте в празна област на Начален екран, докато устройството не
започне да вибрира.

2

Натиснете Фонове и изберете опция.

Можете също така да промените фона на екрана при заключване или да зададете
същото изображение за началния екран и екрана при заключване. Следвайте стъпките
по-горе, след което натиснете Албум. Натиснете върху желаното изображение и
изберете опция.

Задаване на тема

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството
извибрира.

2

Натиснете Теми.

3

Изберете опция и следвайте инструкциите в устройството.

Когато смените дадена тема, фонът в някои приложения също се сменя.