Sony Xperia X - Изтегляне на приложения от други източници

background image

Изтегляне на приложения от други източници

Когато в устройството ви е разрешено изтеглянето от източници, различни от Google Play™,
можете да изтегляте приложения директно от други уеб сайтове, следвайки съответните
инструкции за изтегляне.

Инсталирането на приложения с неизвестен или ненадежден произход може да повреди
устройството. Изтегляйте приложения само от надеждни източници. Свържете се с
доставчика на приложението при въпроси или проблеми.

Ако използвате устройство с няколко потребители, само собственикът, тоест основният
потребител, може да разрешава изтегляния от източници, различни от Google Play™.
Извършените промени от собственика засягат всички потребители.

Разрешаване или забраняване на изтеглянето на приложения от други източници

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Заключване на екран и защита.

3

Натиснете плъзгача за Неизвестни източници.

4

Натиснете ОК.

Някои приложения може да имат нужда от достъп до данни, настройки и различни
функции в устройството ви, за да работят правилно. Инсталирайте и давайте разрешения
само на надеждни приложения. Можете да видите разрешенията, предоставени на
изтеглено приложение, както и да промените състоянието им, като натиснете
приложението под Настройки > Приложения.

48

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.