Sony Xperia X - Настройка на имейл

background image

Настройка на имейл

Използвайте приложението за имейл в устройството си за изпращане и получаване на имейл
съобщения през своите имейл акаунти. Можете да имате няколко имейл акаунта едновременно,
включително служебни акаунти в Microsoft Exchange ActiveSync.

Настройка на акаунт за електронна поща

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да завършите настройката.

За някои имейл услуги може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на имейл
услуги, за да се информирате за подробните настройки за акаунт за електронна поща.

Добавяне на допълнителен имейл акаунт

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Натиснете , след което натиснете Настройки > Добавяне на акаунт.

4

Следвайте инструкциите на екрана. Ако настройките на имейл акаунта не могат да се
изтеглят автоматично, можете да ги конфигурирате ръчно.

5

Когато сте готови, натиснете Напред.