Sony Xperia X - „Търсене и Now“ в Google

background image

„Търсене и Now“ в Google

Използвайте приложението на Google за търсене в интернет. Можете да разрешите също така
канал за редовни актуализации – например можете да получавате информация за трафика преди
тръгване към работното място, да откривате популярни ресторанти в близост до вас, да виждате
последния резултат на вашия любим отбор и др. Може да получите достъп до приложението чрез
натискане на в списъка с приложения или можете да запазите панел на вашия начален екран
за бърз достъп и лесно четене.

Разрешаване или забраняване на Now карти

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Google > Търсене и Now > Now карти.

3

Натиснете плъзгача за Показване на карти.

Запазване на панел на началния екран за „Търсене и Now“ в Google

1

Докоснете и задръжте произволно място на началния екран, докато устройството не
започне да вибрира.

2

Натиснете , след което натиснете плъзгача за Google Now™.

3

Сега можете да плъзнете към най-левия панел на началния екран за достъп до
интерфейса на „Търсене и Now“ в Google.

Ако запазите най-левия панел за „Търсене и Now“ в Google, основният панел на началния
екран не може да се променя и допълнителни панели не могат да се добавят вляво. Само
най-левият панел може да се запази.