Sony Xperia X - Избор на мобилни мрежи

background image

Избор на мобилни мрежи

Устройството ви автоматично превключва между мобилните мрежи, в зависимост от това, какви
мобилни мрежи са налични там, където сте. Също така можете да настроите ръчно устройството
си да използва определен режим за мобилни мрежи, например WCDMA или GSM.
В лентата на състоянието се показват различни икони на състоянието в зависимост от вида или
режима на мрежата, към която сте свързани. Прегледайте Икона на състоянието на
страница 33, за да разберете как изглеждат различните икони на състоянието.

Избор на мрежов режим

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Предпочитан тип мрежа и изберете мрежов режим.

Ръчен избор на друга мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Ръчен.

4

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, устройството ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Автоматично.