Sony Xperia X - Настройки за интернет и MMS

background image

Настройки за интернет и MMS

За да изпращате мултимедийни съобщения или да осъществявате достъп до интернет, когато
няма налична Wi-Fi мрежа, трябва да разполагате с работеща връзка за мобилни данни с
правилни настройки за интернет и MMS (услуга за мултимедийни съобщения). Някои съвети:

За повечето мобилни мрежи и оператори настройките за интернет и MMS са предварително
инсталирани на устройството. Може веднага да започнете да използвате интернет и да изпращате
мултимедийни съобщения.

Тези настройки могат да бъдат изтеглени чрез Wi-Fi.

По всяко време можете ръчно да добавяте, променяте или изтривате настройки за интернет и
MMS на устройството. Ако по погрешка промените или изтриете настройките за интернет или
MMS, изтеглете ги отново.

Ако не можете да получите достъп до интернет чрез мобилна мрежа или ако функцията за
мултимедийни съобщения не работи, въпреки че настройките за интернет и MMS са изтеглени
успешно на устройството ви, прегледайте съветите за отстраняване на неизправности за вашето
устройство на адрес www.sonymobile.com/support/ за проблеми с мрежовото покритие, мобилните
данни и MMS.

Ако режимът STAMINA е активиран, за да се пести енергия, целият трафик на мобилни данни се
спира временно, когато екранът е изключен. Ако това предизвиква проблеми с връзката,
пробвайте да зададете изключения за временното спиране на някои приложения и услуги или
деактивирайте временно режим STAMINA.

Ако използвате устройство с няколко потребители, само собственикът, т.е. основният потребител,
може да изтегля настройки за интернет и съобщения от менюто „Настройки“, но изтеглените
настройки се прилагат към всички потребители.

Изтегляне на настройки за интернет и MMS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Настройки за интернет.

3

Натиснете ПРИЕМАНЕ. След като настройките се изтеглят успешно, в лентата на
състоянието се появява и трафикът на мобилните данни се включва автоматично.

Ако настройките не могат да се изтеглят на устройството, проверете силата на сигнала на
мобилната мрежа или Wi-Fi мрежовите връзки. Излезте на открито, далеч от препятствия,
или се приближете до прозорец и опитайте отново.

49

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Добавяне на настройки за интернет и MMS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Имена на точки за достъп > .

4

Натиснете Име и въведете избраното от вас име, след което натиснете ОК.

5

Натиснете APN, след което въведете името на точката за достъп, след което натиснете
ОК.

6

Въведете всяка друга необходима информация. Ако не знаете каква информация е
необходима, свържете се с вашия мрежов оператор за повече подробности.

7

Когато сте готови, натиснете , след което натиснете ЗАПИШИ.

Преглед на изтеглените настройки за интернет и MMS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Имена на точки за достъп.

4

За да видите повече детайли, натиснете който и да е от наличните елементи.