Sony Xperia X - Споделяне на връзката за мобилни данни

background image

Споделяне на връзката за мобилни данни

Можете да споделяте вашата връзка за мобилни данни с други устройства по няколко начина,
изброени по-долу.

Споделяне (на интернет връзка) чрез USB: споделяйте вашата връзка за мобилни данни с един
компютър чрез USB кабел.

Споделяне (на интернет връзка) чрез Bluetooth®: споделяйте вашата връзка за мобилни данни с
до четири други устройства чрез Bluetooth®.

Преносима Wi-Fi точка за достъп: споделяйте вашата връзка за мобилни данни с до 10 други
устройства едновременно, включително устройства, които поддържат WPS технология.

Споделяне на връзката за пренос на данни чрез USB кабел

1

Свържете устройството с компютър чрез приложения в комплекта USB кабел.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

4

Натиснете плъзгача за USB споделяне, след което натиснете OK при подкана. След
като се свържете, в лентата на състоянието ще се покаже .

5

За да спрете да споделяте връзката за пренос на данни, натиснете плъзгача за USB
споделяне
или изключете USB кабела.

Не може да споделяте едновременно по USB кабел връзката за пренос на данни и SD
картата на устройството.

52

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Споделяне на вашите мобилни данни с друго Bluetooth® устройство

1

Уверете се, че вашето устройство и другото Bluetooth® устройството са сдвоени едно с
друго и че трафикът на мобилни данни е активиран на устройството ви.

2

Вашето устройство: На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп, след
което натиснете Споделяне през Bluetooth, за да разрешите функцията.

4

Bluetooth® устройство: Настройте устройството така, че да може да получава
мрежова връзка чрез Bluetooth®. Ако устройството е компютър, запознайте се със
съответните инструкции, за да завършите настройката. Ако устройството работи с
операционна система Android™, натиснете иконата на настройките до името на
устройството, с което е сдвоено, под Настройки > Bluetooth > Сдвоени
устройства
, след което маркирайте квадратчето до Достъп до интернет.

5

Вашето устройство: Изчакайте да се появи в лентата на състоянието. След като
се появи, настройката е готова.

6

За да спрете споделянето на връзката за мобилни данни, натиснете отново плъзгача за
Споделяне през Bluetooth, за да забраните функцията.

Функцията Споделяне през Bluetooth се изключва всеки път, когато изключите
устройството или функцията Bluetooth®.

Използване на устройството като преносима точка за Wi-Fi достъп

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Натиснете Настройки на преносима точка за достъп > Конфигуриране на
Wi-Fi точка за достъп
.

4

Въведете информацията за Име на мрежата (SSID).

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита. Въведете парола, ако е
необходимо.

6

Натиснете Запиши.

7

Натиснете , след което натиснете плъзгача за Преносима точка за достъп за
разрешаване на функцията.

8

При подкана натиснете OK за потвърждение. се показва в лентата на състоянието при
активна преносима точка за Wi-Fi достъп.

Разрешаване на поддържащо WPS устройство да използва вашата връзка за
мобилни данни

1

Уверете се, че устройството функционира като преносима точка за достъп.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп >
Настройки на преносима точка за достъп.

4

Уверете се, че преносимата точка за достъп е защитена с парола под Конфигуриране
на точка за достъп
.

5

Разрешете Откриваем, ако е била забранена.

6

Натиснете Бутон за WPS, след което изпълнете съответните инструкции. Можете също
да натиснете > Въвеждане на WPS ПИН код, след което въведете ПИН кода,
който се появява на устройството, което поддържа WPS.

Преименуване или защита на преносима точка за достъп

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Натиснете Настройки на преносима точка за достъп > Конфигуриране на
Wi-Fi точка за достъп
.

4

Въведете Име на мрежата (SSID) за мрежата.

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

Натиснете Запиши.