Sony Xperia X - Управление на използването на данни

background image

Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от вашето устройство чрез връзка за
мобилни мрежи или Wi-Fi за даден период. Можете например да следите количеството данни,

53

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

използвани от отделните приложения. Можете да зададете предупреждения за количеството
използвани данни, предавани през мобилните мрежи, както и ограничения за избягване на
допълнителни такси.

Коригирането на настройките за използване на данни може да ви помогне да управлявате
по-добре използването на данни, но не може да гарантира предотвратяване на
допълнителни такси.

Помощ за намаляване на използването на данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни > Икономия на
данни
.

Включване или изключване на трафика на данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Натиснете плъзгача до Трафик на моб. данни, за да включите или изключите
трафика на данни.

Когато трафикът на данни е изключен, вашето устройство все още ще може да
установява Wi-Fi и Bluetooth® връзки.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни > Цикъл на
таксуване
.

4

За да зададете ниво на предупреждение, натиснете Предупреждение за данните,
въведете желаното ограничение на данните и натиснете Задаване. Ще получите
предупредително съобщение, когато количеството трафик на данни достигне нивото, което
сте задали.

Задаване на лимит за мобилни данни

1

Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Натиснете Цикъл на таксуване и натиснете плъзгача до Задаване на лимит за
данните
, след което натиснете OK.

Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни
данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Контролиране на използването на данни от отделните приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете Използване на
данни
.

Производителността на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените
съответните настройки за използване на данни.

Проверка на използването на данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Намерете и натиснете Пренос на мобилни данни за преглед на информацията за
количеството данни, прехвърлени чрез връзка за мобилни данни.

4

За преглед на информацията за количеството данни, прехвърлени чрез Wi-Fi връзка,
натиснете раздела Пренос на данни през Wi-Fi.

54

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.