Sony Xperia X - Добавяне и редактиране на контакти

background image

Добавяне и редактиране на контакти

Добавяне на контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете .

3

Ако сте синхронизирали контактите си с един или няколко акаунта и добавяте контакт за
първи път, трябва да изберете акаунта, към който искате да добавите този контакт. Друга
възможност е да натиснете Контакт в телефона, ако искате само да използвате и да
запишете този контакт в устройството си.

4

Въведете или изберете желаната информация за контакта.

5

Когато сте готови, натиснете ЗАПИШИ.

След като запишете контакт в акаунт, този акаунт ще се показва като акаунта за
записване по подразбиране при следващото добавяне на контакт. Ако искате да

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

промените акаунта, в който даден контакт се записва, трябва да създадете отново
контакта и да го запишете в правилния акаунт.

Ако добавите знака „плюс“ и кода на страната преди телефонния номер на контакта,
няма да е необходимо да редактирате номера отново при провеждане на обаждания от
чужбина.

Редактиране на контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Редактирайте желаната информация.

4

Когато сте готови, натиснете ЗАПИШИ.

Някои услуги за синхронизиране не ви позволяват да редактирате данните за контактите.

Добавяне на снимка към контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Натиснете , след което изберете метод за добавяне на снимка към контакта и я
редактирайте, както пожелаете.

4

След като добавите снимката, натиснете ЗАПИШИ.

Можете също да добавите снимка към контакт директно от приложението Албум. Ако
искате да добавите снимка, която е записана в онлайн акаунт, трябва първо да изтеглите
снимката.

Персонализиране на тон за звънене за контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Натиснете > Задаване на тон на звънене.

4

Изберете опция от списъка или натиснете , за да изберете музикален файл, записан в
устройството ви, след което натиснете Готово.

5

Натиснете ЗАПИШИ.

Изпращане на всички обаждания към гласова поща за контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да редактирате, след което натиснете .

3

Натиснете , след което поставете отметка в квадратчето Всички обажд. до гл.
поща
.

4

Когато сте готови, натиснете ЗАПИШИ.

Блокиране на телефонен номер

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Блокиране на номера.

3

Натиснете ДОБАВЯНЕ НА НОМЕР, след което въведете телефонния номер, от който
искате да блокирате обаждания и текстови съобщения.

4

Натиснете БЛОКИРАНЕ.

Изтриване на контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Докоснете и задръжте контакта, който искате да изтриете.

3

За да изтриете някои или всички контакти, поставете отметка в квадратчето до контактите,
които искате да изтриете.

4

Натиснете , след което натиснете Изтриване на контакта.

5

За потвърждение натиснете ИЗТРИВАНЕ.

83

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Редактиране на вашата информация за контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете АЗ, след което натиснете .

3

Въведете новата информация или направете желаните промени.

4

Когато сте готови, натиснете ЗАПИШИ.

Създаване на нов контакт от текстово съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете иконата до телефонния номер, след което натиснете ЗАПИШИ.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Редактирайте информацията за контакта и натиснете ЗАПИШИ.