Sony Xperia X - Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за спешни случаи

background image

Добавяне на медицинска информация и информация за
контакти за спешни случаи

Можете да добавяте и редактирате информация за спешни случаи в приложението „Контакти“.
Може да въведете медицински данни, като например алергии и лекарства, които използвате, плюс
информация за роднини и приятели, с които да се потърси връзка при спешен случай. След
настройката до вашата информацията за спешни случаи има достъп от защитния екран при
заключване. Това означава, че дори екранът да е заключен, например с ПИН, схема или парола,
служителите на спешните служби все още имат достъп до вашата информация за спешни случаи.

1

Връщане към главния екран с контакти

2

Преглед на допълнителни опции

3

Раздел за медицинска и лична информация и контакти за спешни случаи

4

Раздел за медицинска и лична информация

Въвеждане на медицинска информация

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете .

3

Редактирайте желаната информация.

Добавяне на нов контакт за спешни случаи

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете КОНТАКТИ > Добавяне на контакт.

3

Натиснете върху контакта, който искате да използвате като контакт за спешни случаи.

Контактът за спешни случаи трябва да има поне един телефонен номер, към който да
може да бъде извършено обаждане от служители на спешните служби. Ако устройството
ви е заключено от защитно екранно заключване, служителите на спешните служби могат
да видят само телефонния номер на контакта за спешни случаи, дори да има друга
информация, въведена в приложението за контакти.

85

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.