Sony Xperia X - Изпращане на информация за контакт

background image

Изпращане на информация за контакт

Изпращане на визитната ви картичка

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете АЗ.

3

Натиснете , след което натиснете Споделяне.

4

Изберете достъпен метод на предаване и следвайте инструкциите на екрана.

Изпращане на контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, чиито данни искате да изпратите.

3

Натиснете , след което натиснете Споделяне.

4

Изберете достъпен метод на предаване и следвайте инструкциите на екрана.

Изпращане на няколко контакти наведнъж

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Докоснете и задръжте контакт, след което поставете отметка в или махнете отметка от
квадратчета до контактите, които искате да споделите.

3

Натиснете , след което натиснете Споделяне.

4

Изберете достъпен метод на предаване и следвайте инструкциите на екрана.

Изпращане на всички контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Импортиране/Експортиране > Споделяне на всички
контакти
, за да започнете да експортирате всички ваши контакти.

3

Плъзнете надолу лентата на състоянието. Когато експортирането приключи, натиснете
известието.

4

Изберете достъпен метод на предаване и следвайте инструкциите на екрана.