Sony Xperia X - Предпочитани

background image

Предпочитани

Контакти, които маркирате като предпочитани, се появяват в раздел „Предпочитани“ в
приложението за контакти заедно с контактите, на които най-често позвънявате, или „топ
контакти“. По този начин вие получавате по-бърз достъп до тези контакти.

Маркиране или отмаркиране на контакт като предпочитан

1

На Начален екран натиснете , а след това натиснете .

2

Докоснете контакта, който искате да добавите към или премахнете от предпочитаните.

3

Натиснете .

Преглед на предпочитаните контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете ПРЕДПОЧИТ..