Sony Xperia X - Създаване на резервни копия на контактите

background image

Създаване на резервни копия на контактите

За създаване на резервно копие на контактите си можете да използвате вътрешната памет, карта
с памет или SIM карта. Вижте Прехвърляне на контакти на страница 84 за повече
информация относно възстановяването на контактите на вашето устройство.

Експортиране на всички контакти на картата с памет

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Импортиране/Експортиране > Експортиране в SD
карта или външна памет (.vcf файл)
.

3

Натиснете > SD карта.

4

Натиснете ЗАПИШИ.

Експортиране на контакти в SIM карта

Когато експортирате контакти в SIM карта, е възможно да не се експортира цялата
информация. Това се дължи на ограничения в паметта на SIM картите.

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете > Импортиране/Експортиране.

3

Натиснете Експортиране в SIM карта.

4

Натиснете ОК.

Експортиране на всички контакти във вътрешната памет

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Импортиране/Експортиране > Експортиране в SD
карта или външна памет (.vcf файл)
.

3

Натиснете > Вътр. хранилище: Показв..

4

Натиснете , след което натиснете номера на модела на вашето устройство до .

5

Изберете папка местоназначение или просто натиснете ЗАПИШИ.

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.