Sony Xperia X - Търсене и преглед на контакти

background image

Търсене и преглед на контакти

Общ преглед на екрана с контакти

1 Търсене на контакти

2 Преглед и редактиране на медицинска информация и информация за контакти за спешни случаи

3 Преглед на допълнителни опции

4 Раздел „Предпочитани“ и „Всички контакти“

5 Преглед на данните за контакти

6 Използване на плъзгача за прескачане към контактите, започващи с избраната буква

7 Добавяне на контакт

Търсене на контакт

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете и въведете телефонен номер, име или друга информация в полето Търси
в контакти
. Списъкът с резултатите се филтрира при всяко въвеждане на знак.

Избор на видовете контакти, които да се показват в приложението за контакти

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Контакти за показване.

3

В появилия се списък изберете желана опция. Ако сте синхронизирали контактите чрез
акаунт за синхронизиране, този акаунт се появява в списъка.

4

За да разширите списъка с опции, натиснете Персонализиране, изберете подходящия
падащ списък и поставете отметка във или махнете отметката от квадратчетата по ваше
желание.

5

Ако сте приключили, натиснете OK.