Sony Xperia X - Меню на „Музика“

background image

Меню на „Музика“

Менюто на „Музика“ ви предоставя общ преглед на всички песни във вашето устройство. Оттук
можете да управлявате вашите албуми и списъци за изпълнение.

1

Връщане в началния екран на „Музика“

2

Показване на текущата опашка за изпълнение

3

Преглеждане на всички списъци за изпълнение

4

Преглеждане на всички изпълнители

5

Преглеждане на всички албуми

6

Преглеждане на всички песни

7

Преглеждане на всички жанрове

8

Преглеждане на всички папки

9

Изпълнение на споделена музика на друго устройство

10

Отваряне на менюто с настройки на приложението „Музика“

11

Отваряне на помощното меню за приложението „Музика“

Отваряне на меню „Музика“

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете .

Връщане към началния екран на „Музика“

Докато менюто на „Музика“ е отворено, натиснете Начало или просто натиснете върху
екрана вдясно от менюто.

Изтриване на песен

1

От менюто на „Музика“ намерете песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтриване от
паметта
в появилия се списък.

3

За потвърждение натиснете ИЗТРИВАНЕ.

Не можете да изтриете песен, която се изпълнява в момента.