Sony Xperia X - Подобряване на звука

background image

Подобряване на звука

Подобряване качеството на звука с помощта на еквалайзер

1

Отворете менюто на „Музика“, след което натиснете Настройки > Настройки за
аудио
> Звукови ефекти > Еквилайзер.

2

За ръчно регулиране на звука плъзнете бутоните на честотната лента нагоре или надолу.
За автоматично регулиране на звука натиснете

и изберете стил.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Включване на функцията за съраунд звук

1

Отворете менюто на „Музика“, след което натиснете Настройки > Настройки за
аудио
> Звукови ефекти > Съраунд звук (VPT).

2

Прелистете наляво или надясно, за да изберете настройка, и след това натиснете OK, за
да потвърдите.