Sony Xperia X - Списъци за изпълнение

background image

Списъци за изпълнение

В началния екран на приложението „Музика“ можете да създавате свои собствени списъци за
изпълнение от музикалното съдържание, записано в устройството ви.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на собствени списъци за изпълнение

1

От началния екран на приложението „Музика“ докоснете и задръжте името на желания
албум или песен за добавяне към списък за изпълнение.

2

В менюто, което се отваря, натиснете Добави в списъка за изпълнение > Създ.
на нов спис. за изпълнение
.

3

Въведете име на списъка за изпълнение и натиснете OK.

Може също така да отворите менюто на началния екран на „Музика“, натиснете Спис. за
изпълнение
, след което натиснете , за да създадете нов списък за изпълнение.

Изпълнение на собствените списъци за изпълнение

1

Отворете менюто на „Музика“, след което натиснете Спис. за изпълнение.

2

Под Спис. за изпълнение изберете списъка за изпълнение, който искате да отворите.

3

Ако искате да изпълните всички песни, натиснете върху всяка песен или Разбъркване
вс.
.

Добавяне на песни към списък за изпълнение

1

От началния екран на приложението "Музика" намерете желаната песен или албум за
добавяне към списък за изпълнение.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента или албума, след което натиснете Добави
в списъка за изпълнение
.

3

Натиснете името на списъка за изпълнение, към който искате да добавите албума или
песента. Албумът или песента са добавени в списъка за изпълнение.

Премахване на песен от списък за изпълнение

1

В списък за изпълнение докоснете и задръжте заглавието на песента, която искате да
изтриете.

2

Натиснете Премахване от списък за изпълнение.

Може да не успеете да изтриете песен, която е записана на картата с памет или на
вътрешната памет на вашето устройство.

Изтриване на списък за изпълнение

1

Отворете менюто на „Музика“, след което натиснете Спис. за изпълнение.

2

Докоснете и задръжте списъка за изпълнение, който искате да изтриете.

3

Натиснете Изтриване от паметта.

4

За потвърждение натиснете ИЗТРИВАНЕ.

Не можете да изтривате интелигентни списъци за изпълнение.