Sony Xperia X - Ограничаване на обажданията

background image

Ограничаване на обажданията

Можете да блокирате всички или определени категории входящи и изходящи обаждания. Ако сте
получили ПИН2 код от доставчика си на услуги, можете да използвате също и списък с номера за
фиксирано набиране (FDN), за да ограничите изходящите обаждания. Ако абонаментът ви
включва услуга за гласова поща, можете да изпращате всички входящи обаждания от определен
контакт директно на гласова поща. Ако желаете да блокирате определен номер, можете да
отидете в Google Play™ Магазин и да изтеглете приложения, които поддържат тази функция.

FDN не се поддържа от всички мрежови оператори. Свържете се с вашия мрежов
оператор, за да проверите дали вашата SIM карта или мрежова услуга поддържа тази
функция.

Блокиране на обаждания и съобщения от конкретен номер

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете > Настройки > Блокиране на номера > Добавяне на
номер
.

3

Въведете телефонния номер, от който искате да блокирате обаждания и текстови
съобщения, след което натиснетеБлокиране.

Разрешаване или забраняване на фиксирано набиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Номера за фиксирано
набиране
.

3

Ако искате да разрешите фиксираното набиране, изберете Активиране на
фиксирано набиране
. Ако искате да забраните фиксираното набиране, изберете
Деактивиране фиксирано набиране.

4

Въведете ПИН2, след което натиснете ОК.

Достъп до списъка с приети получатели на обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Номера за фиксирано набиране > Номера за фиксирано
набиране
.

78

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на ПИН2 на SIM картата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Номера за фиксирано набиране > Промяна на ПИН2.

4

Въведете стария ПИН2 на SIM картата, след което натиснете ОК.

5

Въведете новия ПИН2 на SIM картата, след което натиснете ОК.

6

Потвърдете новия ПИН2 и натиснете ОК.

Изпращане на входящи обаждания от определен контакт директно към гласова
поща

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Изберете желания контакт.

4

Натиснете > .

5

Маркирайте квадратчето за отметка до Всички обажд. до гл. поща.

6

Натиснете ЗАПИШИ.