Sony Xperia X - Пренасочване на обаждания

background image

Пренасочване на обаждания

Може да насочвате обаждания към различен получател – например към друг телефонен номер
или друго устройство.

Пренасочване на обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Натиснете Пренасочване на обаждания и изберете опция.

4

Въведете номера, към който искате да пренасочите повикванията, след което натиснете
Включване.

Изключване на пренасочването на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Пренасочване на
обаждания
.

3

Изберете дадена опция, след което натиснете Изключване.