Sony Xperia X - Приемане на обаждания

background image

Приемане на обаждания

Ако получите входящо обаждане, когато устройството ви е в спящ режим или екранът е заключен,
приложението на телефона се отваря във формат на цял екран. Ако получите входящо обаждане,
когато екранът е активен, входящото обаждане се показва като плаващо известие в минимизиран
плаващ прозорец в горната част на отворения екран. Когато такова известие пристигне, можете да
изберете да отговорите на обаждането и да отворите екрана за приложения на телефона или
можете да отхвърлите обаждането и да останете на текущия екран.

Отговор на обаждане при неактивен екран

При получаване на обаждане плъзнете надясно.

Отговор на входящо обаждане при активен екран

При получаване на обаждане в предупредителното съобщение, което се появява в горната
част на екрана, натиснете ОТГОВОР.

Вместо да отговорите на обаждането, можете да отидете на основния екран на
приложенията на телефона, като натиснете прозореца за предупредителни съобщения.
Използвайки този метод, получавате повече опции за управление на обаждането.
Например може да решите да отхвърлите обаждането със съобщение.

Отхвърляне на входящо обаждане при неактивен екран

При получаване на входящо обаждане плъзнете наляво.

Отхвърляне на обаждане при активен екран

При получаване на обаждане в предупредителното съобщение, което се появява в горната
част на екрана, натиснете Отхвърляне.

Вместо да отхвърлите обаждането, можете да отидете на основния екран с
приложенията на телефона, като докоснете горната част на прозореца за
предупредителни съобщения. По този начин получавате повече опции за управление на
обаждането. Например може да решите да отхвърлите обаждането със съобщение.

74

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изключване на мелодията за входящо повикване

Натиснете бутона за силата на звука при получаване на входящо повикване.

Използване на телефонния секретар

Може да използвате приложението телефонен секретар на устройството си, за да отговаря на
обаждания, когато сте заети или пропуснете обаждане. Можете да разрешите функцията за
автоматичен отговор и да определите колко секунди да изтекат, преди на обаждането да бъде
отговорено автоматично. Можете също така ръчно да пренасочвате обаждания към телефонния
секретар, когато сте твърде заети, за да им отговорите. По-късно можете да изслушате
съобщенията, оставени на вашия телефонен секретар.

Преди да използвате телефонния секретар, трябва да запишете съобщение за
приветствие.

Записване на приветствено съобщение за телефонния секретар

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Телефонен секретар
Xperia™
> Поздрави.

3

Натиснете Записване на нов поздрав и следвайте инструкциите на екрана.

Разрешаване на автоматичен отговор

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Телефонен секретар
Xperia™
.

3

Натиснете плъзгача до Телефонен секретар.

Ако не зададете интервал за изчакване на автоматичния отговор на обаждане, се
използва стойността по подразбиране.

Задаване на интервал за изчакване за автоматичен отговор

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Телефонен секретар
Xperia™
.

3

Натиснете Вдигни след.

4

Регулирайте часа чрез превъртане нагоре и надолу.

5

Натиснете Готово.

Пренасочване на входящо обаждане към телефонния секретар

При получаване на входящо обаждане докоснете Опции за отговор, след което
изберете Отхвърляне с телефонен секретар.

При получаване на входящо обаждане можете също така да изчакате до изтичане на
предварително зададеното забавяне, така че телефонният секретар да отговори
автоматично на обаждането.

Прослушване на съобщения на телефонния секретар

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Телефонен секретар
Xperia™
> Съобщения.

3

Изберете гласовото съобщение, което искате да чуете.

Можете също така да прослушвате съобщения от телефонния секретар директно от
регистъра на обажданията, като натиснете .

Отхвърляне на обаждане с текстово съобщение

Можете да отхвърлите обаждане чрез текстово съобщение, което се изпраща автоматично на
повикващия и се съхранява в разговора със съобщения с контакта.

75

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Може да изберете измежду няколко предварително дефинирани съобщения, налични в
устройството, или може да създадете ново съобщение. Можете също да създадете собствени
персонализирани съобщения, като редактирате предварително дефинираните.

Отхвърляне на обаждане с текстово съобщение при неактивен екран

1

При получаване на входящо обаждане натиснете ОПЦИИ ЗА ОТГОВОР.

2

Изберете предварително зададено съобщение или натиснете Напиши ново
съобщение
.

Отхвърляне на обаждане с текстово съобщение при активен екран

1

При получаване на входящо обаждане натиснете върху горната част на прозореца за
предупредителни съобщения, където се появява телефонният номер или името на
контакта.

2

Натиснете ОПЦИИ ЗА ОТГОВОР.

3

Изберете предварително зададено съобщение или натиснете Напиши ново
съобщение
.

Отхвърляне на второ обаждане с текстово съобщение

1

Ако по време на разговор чуете повтарящи се кратки звукови сигнали, натиснете ОПЦИИ
ЗА ОТГОВОР
.

2

Изберете предварително зададено съобщение или натиснете Напиши ново
съобщение
.

Редактиране на текстово съобщение, което се използва за отхвърляне на
обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Отхвърляне на обаждане
чрез съобщение
.

3

Натиснете върху съобщението, което искате да редактирате, след което направете
необходимите промени.

4

Натиснете OK.