Sony Xperia X - Провеждане на разговори

background image

Провеждане на разговори

Преглед на провеждането на разговори

Можете да осъществите разговор чрез ръчно набиране на телефонен номер, чрез натискане на
номер, записан в списъка с контакти, или чрез натискане на телефонния номер във вашия
регистър на обажданията. Можете да използвате и функцията за интелигентно набиране, за да
намирате бързо номера в списъка с контактите си и регистъра на обажданията, като въведете
част от името или номера на контакта и изберете от показаните предложения. За видео обаждане
може да използвате приложението за незабавни съобщения и видеочат Hangouts™ на
устройството си.

1

Преглед на допълнителни опции

2

Изтриване на номер

3

Цифрова клавиатура

4

Бутон за разговор

Отваряне на цифровата клавиатура

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Ако цифровата клавиатура не се появява, натиснете .

Набиране на телефонен номер

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Ако се покаже регистърът на обажданията, натиснете , за да се покаже цифровата
клавиатура.

4

Въведете телефонния номер, след което натиснете .

За да изтриете погрешно въведен номер, натиснете

.

Обаждане с интелигентно набиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Ако се покаже регистърът на обажданията, натиснете , за да се покаже цифровата
клавиатура.

4

Използвайте цифровата клавиатура за въвеждане на букви или цифри, съответстващи на
контакта, на когото искате да се обадите. Докато въвеждате всяка буква или цифра, ще се
появява списък с възможните съвпадения.

5

Натиснете контакта, на когото искате да се обадите.

73

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Провеждане на международно обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете . Показва се регистърът на обажданията.

3

Натиснете , за да се покаже цифровата клавиатура.

4

Докоснете и задръжте 0, докато се появи знакът „+“.

5

Въведете кода на страната, регионалния код без първите нули и след това телефонния
номер. След това натиснете .

Добавяне на номер за директно набиране към началния екран

1

Натиснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството
започне да вибрира за кратко и се появи менюто за персонализиране.

2

В менюто за персонализиране натиснете Граф. обекти > Бързи клавиши.

3

Превъртете през списъка с приложения и изберете Директно набиране.

4

Изберете контакта и номера, който желаете да използвате като номер за директно
набиране.

Показване или скриване на телефонния номер

Можете да изберете дали телефонният ви номер да се показва или скрива на екрана на
устройството на получателите на обаждане, когато им се обаждате.

Показване или скриване на вашия телефонен номер по време на изходящо
обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Допълнителни настройки >
ИД на повикващ и след това изберете опция.

Опцията може да не бъде предоставена от всеки оператор.