Sony Xperia X - Текущи разговори

background image

Текущи разговори

Преглед на текущите разговори

1

Прекратяване на разговор

2

Провеждане на втори разговор

3

Задържане на текущия разговор или възобновяване на задържан разговор

4

Въвеждане на цифри за DTMF по време на разговор

5

Изключване на звука на микрофона по време на разговор

6

Включване на високоговорителя по време на разговор

Промяна на силата на звука на високоговорителя по време на разговор

Натиснете бутона за силата на звука нагоре или надолу.