Sony Xperia X - Достъп до настройките

background image

Достъп до настройките

Разглеждайте и променяйте настройките на устройството си от менюто за настройки. Менюто за
настройки е достъпно както от екрана с приложения, така и от панела за бързи настройки.

Отваряне на менюто за настройки на устройството от екрана с приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки.

Преглед на информация за устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона.

Активиране на екрана чрез режим „Натискане за събуждане“

1

На Начален екран натиснете Настройки > Дисплей, след което натиснете
плъзгача Натискане за събуждане, за да разрешите функцията.

2

Докато екранът е в спящ режим, натиснете го двукратно, за да го събудите. Уверете се, че
докосвате плочката в средата на екрана.

Отнема няколко секунди, докато се активира функцията.

Достъп до панела с бързи настройки

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста.

Включване на фенерчето

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста.

2

Натиснете .

Избор на настройки, които да се показват в панела за бързи настройки

1

Плъзнете докрай надолу лентата на състоянието с два пръста, след което натиснете
Редактиране.

2

В секцията в долната част на екрана докоснете и задръжте иконата за бързата настройка,
която искате да добавите, след което я плъзнете и пуснете в горната част на екрана.

Преподреждане на панела с бързи настройки

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието с два пръста, а след това натиснете
Редактиране.

2

Натиснете и задръжте натисната иконата, а след това я плъзнете в желаната позиция.