Sony Xperia X - Нулиране на приложенията

background image

Нулиране на приложенията

Можете да нулирате дадено приложение или да изтриете данни от приложение, ако същото
престане да работи или пречи на работата на устройството ви.

Нулиране на предпочитанията за дадено приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Натиснете , след което натиснете Връщ. на предпоч. за прил. > Нулиране
приложенията
.

Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви
данни от приложението във вашето устройство.

Изчистване на данни от приложението

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и докоснете Съхранение > ИЗЧИСТВАНЕ НА
ДАННИТЕ
> ОК.

Когато изчиствате данни от приложението, данните за избраното приложение се изтриват
завинаги от устройството ви. Опцията за изчистване на данни от приложение не е
налична за всяко приложение или услуга.

Изчистване на кеша на приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и натиснете Съхранение > ИЗЧИСТВАНЕ НА
КЕША
.

Опцията за изчистване на кеша на приложение не е налична за всяко приложение или
услуга.

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и натиснете Отваряне по подразбиране >
ИЗЧИСТВАНЕ ПОДРАЗБИРАНЕ.

Опцията за изчистване на настройката по подразбиране на приложение не е налична за
всяко приложение или услуга.