Sony Xperia X - Режим на супер ярки цветове

background image

Режим на супер ярки цветове

Режимът на супер ярки цветове подобрява яркостта и насищането на цветовете на вашите снимки
и видеоклипове, докато ги преглеждате на устройството си.

Включване на режим на супер ярки цветове

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Подобряване на
изображението
.

3

Натиснете радиобутона Режим "супер ярки", ако вече не е избран.