Sony Xperia X - X-Reality™‎ за мобилни устройства

background image

X-Reality™ за мобилни устройства

Технологията X-Reality™ на Sony за мобилни технологии подобрява качеството на прегледа на
снимките и видеоклиповете, като ви предоставя по-ясни, по-контрастни и по-естествени
изображения. X-Reality™ за мобилни устройства е включена по подразбиране, но при желание
можете да я изключите, за да намалите консумацията на енергия.

Включване на X-Reality™ за мобилни устройства

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Подобряване на
изображението
.

3

Натиснете радиобутона X-Reality for mobile, ако вече не е избран.