Sony Xperia X - Гаранция, SAR и указания за използване

background image

Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфична норма на поглъщане) и указанията за
безопасност прочетете раздела Важна информация, който се намира в Настройки > Всичко
за телефона
> Правна информация на устройството ви. За повече информация за FCC
ID натиснете Настройки > Всичко за телефона > Сертификати.