Sony Xperia X - Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство

background image

Изпълнение на тестове за диагностика на вашето
устройство

С приложението Xperia™ Diagnostics можете да тествате определена функция или да изпълните
пълен тест за диагностика, за да проверите дали вашето устройство Xperia™ работи правилно.
Xperia™ Diagnostics може да:

Провери за потенциални хардуерни или софтуерни проблеми на вашето устройство Xperia™.

Анализира колко добре работят приложенията на вашето устройство.

Регистрира броя разговори, прекъснати поради разпадане на връзката, през последните 10 дни.

Идентифицира инсталирания софтуер и предостави полезни данни за вашето устройство.

Приложението Xperia™ Diagnostics е предварително инсталирано на повечето
устройства с Android™ от Sony. Ако опцията Diagnostics (диагностика) не е налична в
Настройки > Всичко за телефона или от менюто ИНСТРУМЕНТИ от приложението
„Поддръжка“, можете да изтеглите съкратена версия с помощта на приложението Play
Store™.