Sony Xperia X - Помощна информация в менюта и приложения

background image

Помощна информация в менюта и приложения

Някои приложения и настройки съдържат помощна информация в менюто за опции. Това
обикновено е обозначено с в отделните приложения.